lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจ้งเลขพัสดุ(TRACKING NO) เดือน ตุลาคม 2558

เจ้าของร้าน

 

วิธีค้นหาเลขที่ส่งของ และตรวจสอบ

1. กด Control+F แล้วพิมพ์ชื่อตัวเอง

2. นำไปค้นหาที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

 

 

ร้าน VAVAShop

จำหน่าย เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดสูททำงาน ชุดยูนิฟอร์ม สูทแฟชั่น แจ๊กเก็ตยีนส์แจ๊กเก็ตหนัง เสื้อหนังแฟชั่น ชุดว่ายน้ำวันพีช ทูพีช ชุดคู่รัก ชุดครอบครัว กางเกงยีนส์ เสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อกีฬา ชุดแบตมินตัน ชุดจักรยาน ชุดกีฬา เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2558

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
1/10/2557 EJ446555197TH พัฒนียา. นครวงษ์
1/10/2557 EJ446555183TH นางสาวมณีรัตน์ พรมศรี
1/10/2557 EJ446555166TH วัชรชัย สังข์รัมย์
1/10/2557 EJ446555206TH ชัญญกัญ กรกิตติวงษ์
1/10/2557 EJ446555245TH คุณ กัณฐิกา สายพรชัย
1/10/2557 EJ446555170TH อรพรรณ พาระคุณ
1/10/2557 EJ446555152TH สมฤดี สุริสาร
1/10/2557 EJ446555237TH อรอนงค์ อาจองค์
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
2/10/2557 EJ446555585TH อัจฉราภรณ์ พุฒิธนสมบัติ
2/10/2557 EJ446555577TH วนิดา โสภัณนา
2/10/2557 EJ446555339TH คุณ Prapai Chambairat
2/10/2557 EJ446555223TH ภาสวรรณ ศรีวิรุฒ
2/10/2557 EJ446555634TH หนูนา
2/10/2557 EJ446555501TH รวิกานต์ แซ่ล้อ
2/10/2557 RH528642564TH คุณ จันทร์เจ้า รัถยาภาณุมาศ
2/10/2557 EJ446555271TH คุณ มาริสา กุลสันถวะศิริ
2/10/2557 EJ446555427TH ปริภา ลี
2/10/2557 EJ446555550TH คุณสุวณี ศรีสุจริตพานิช
2/10/2557 EJ446555387TH คุณ เรไร สิงห์คำป้อง
2/10/2557 EJ446555594TH คุณ ธนวรรณ พิทักษ์สรยุทธ
2/10/2557 RH528642555TH ศิริรัตน์ กิจจตุรพรชัย
2/10/2557 EJ446555308TH ขณิชฐา ทรัพย์เจริญมาก
2/10/2557 EJ446555210TH ขวัญใจ วิริยะสุมน
2/10/2557 EJ446555268TH กนกรัตน์ หอมหวล
2/10/2557 EJ446555617TH คุณพัฒนี วรกิจรุ่งเรือง
2/10/2557 EJ446555285TH ชลิต นิลประเสริฐ
2/10/2557 EJ446555395TH อรกัญญา ธรรมโชติอารีย์
2/10/2557 EJ446555563TH อัณณ์ชญาน์ ชัยเลี้ยว
2/10/2557 EJ446555492TH ดุสิตา อ่อนสีแดง
2/10/2557 EJ446555603TH คุณ วิภาวี โพธิ์ทอง
2/10/2557 EJ446555461TH พิศมัย จินตนปัญญา
2/10/2557 EJ446555360TH คุณ อุไร เครือตา
2/10/2557 EJ446555475TH คุณกมลลักษณ์ อิ้มอนงค์
2/10/2557 EJ446555625TH คุณยุภา ตลับทอง
2/10/2557 EJ446555532TH คุณอารีย์ สวยกลาง
2/10/2557 EJ446555342TH คุณรพีพรรณ เจริญทอง
2/10/2557 EJ446555546TH กัญญาวีร์ อัครศิวานันท์
2/10/2557 EJ446555489TH นาย อำนาจ ดุลยไพศาล
2/10/2557 EJ446555458TH น.ส. นงลักษณ์ ไชยศรี
2/10/2557 EJ446555373TH กุลภัสสร์ สาระเวก
2/10/2557 EJ446555435TH ปรียาพร บุตรประโคน
2/10/2557 EJ446555413TH ฝ้ายคำ เครือวัลย์
2/10/2557 EJ446555311TH คุณปริมล นฤดมกุล
2/10/2557 EJ446555400TH คุณชฎาภรณ์
2/10/2557 EJ446555254TH คุณสมโภชน์ ไพบูลย์วัฒนผล
2/10/2557 EJ446555299TH พิกุล กวีเกียรติอนันต์
2/10/2557 EJ446555356TH นพรัตน์ พ่วงลา
2/10/2557 EJ446555529TH ภัทรศมา ระวังนาม
2/10/2557 EJ446555325TH สิริพร อินทวิชัย
2/10/2557 EJ446555515TH นันทนิตย์ จิตหนักแน่น
2/10/2557 EJ446555444TH กัญฐณา สีสุก
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

วันที่ 3 ตุลาคม 2558

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
3/10/2557 EJ446555682TH วันใส ประดับ
3/10/2557 EJ446555736TH คุณเริง คุณสวรรค์
3/10/2557 EJ446555679TH ศรีสุดา ศิรินารถ
3/10/2557 EJ446555665TH ปิยมาภรณ์ มณีอุปถัมภ์
3/10/2557 EJ446555696TH เมตตา แจ้งยิ้ม
3/10/2557 EJ446555705TH ขวัญฤดี ยะรินทร์
3/10/2557 EJ446555651TH คุณวิภาวี โพธิ์ทอง
3/10/2557 RH528642578TH คุณธิมา โสมล
3/10/2557 EJ446555722TH คุณ สิริกาญจน์ ปานชัน
3/10/2557 EJ446555719TH jirawan thammasiripong
3/10/2557 EJ446555648TH นางจิรัฐิพร เครือวงษ์
3/10/2557 EJ446555740TH คุณเทวีวรรณ ไชยน้อย
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน

วันที่ 6 ตุลาคม 2558

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
6/10/2557 RH528642581TH คุณนรินทิพย์ ภาณุพินธุ
6/10/2557 EJ446555798TH คุณ รัตนาพร จันหน่าย
6/10/2557 EJ446555767TH ศรินญา สาระติ
6/10/2557 EJ446555807TH คุณธาลดา ฤทธิ์ฤดี
6/10/2557 EJ446555988TH ชลธิชา ชูแก้วเชย (เรียว)
6/10/2557 EJ446555974TH คุณภัทรวดี ศรีชมพู
6/10/2557 EJ446555815TH คุณรุทธ์ธิรา เดชกำแหง
6/10/2557 EJ446555824TH คุณนาตยา สามารถ
6/10/2557 EJ446555784TH คุณจุรินทร์ทิพย์ เดี่ยวตระกูลชัย
6/10/2557 EJ446555775TH ปรียาภรณ์ จงธเนศวร
6/10/2557 EJ446555841TH คุณวิลาสินี มั่งทัศน์
6/10/2557 EJ446555838TH คุณสุจิตรา สินทรัพย์
6/10/2557 EJ446555753TH คุณ มลนิภา ศรีนาค
6/10/2557 EJ446555890TH พัชรี สุขตะเคียน
6/10/2557 EJ446555890TH ณัฎฐวรรณ ช่วงโชติ
6/10/2557 EJ446555943TH คุณ ศิริรัตน์ กันหาชาติ
6/10/2557 RH528642595TH Nuchanart Taylor
6/10/2557 EJ446555991TH พัชธิยาภรณ์ ศิลวิชัย
6/10/2557 EJ446555957TH สุพรรณิกา กันโอภาส
6/10/2557 EJ446556008TH K.พิชญ์ชไม (คอนเชียส)
6/10/2557 EJ446555930TH รัตนา วงศ์วิวัฒน์ไช
6/10/2557 EJ446555926TH น้ำผึ้ง ชูสม
6/10/2557 EJ446555909TH ภิญโญ จงดี
6/10/2557 EJ446555912TH คุณศรัญญา หาญณรงค์
6/10/2557 RH528642604TH ฐิติชญา สมสกุล
6/10/2557 EJ446555869TH สมหวัง เล็กจริง
6/10/2557 EJ446555855TH คุณดวงเดือน ทองสถิตย์
6/10/2557 EJ446555872TH พัชรินทร์ ศรีจันทร์
6/10/2557 EJ446555886TH ปรารถนา คงดำ
6/10/2557 RH528642618TH คุณศุภามาศ กองพงษ์
6/10/2557 RH528642621TH พนัสดา อินทรบุญ
6/10/2557 EL683226564TH ราตรี ชายทอง
6/10/2557 EL683226479TH นางศิริวรรณ ศรีหมาน
6/10/2557 EL683226519TH นายอับดุลฮาฟิส อาแซ
6/10/2557 EL683226482TH จิตตรา ใจสุข
6/10/2557 EL683226451TH อังคณา อนรรฆพร
6/10/2557 RH528642635TH ธิดารัตน์ ลิ้มจรูญศักดิ์
6/10/2557 EL683226434TH คุณณฤมล หัตถสุวรรณ
6/10/2557 EL683226425TH คุณสมพร ปานโต
6/10/2557 EL683226448TH คุณปรีดา ไชยประภา
6/10/2557 EL683226522TH คุณประไพ วิบูลยศรินทร์
6/10/2557 EL683226417TH ปรียา เอมปานโอทาตะ
6/10/2557 RH528642649TH นิศารัตน์ อาภาอภินันท์
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน

วันที่ 7 ตุลาคม 2558

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
7/10/2557 EL683226540TH อุไรวรรณ เกิดรื่น
7/10/2557 EL683226536TH วิภาดา ชูก้าน
7/10/2557 EL683226584TH สรัญญา ริสดำ
7/10/2557 EL683226553TH พิศมัย จินตนปัญญา
7/10/2557 EL683226496TH เกตุวดี เกตุสระ
7/10/2557 EL683226505TH ณัชชา ปุญยนุชวานิช
7/10/2557 EL683226567TH คุณศิริมา เนียมมีศรี
7/10/2557 EL683226575TH คุณสุภาภรณ์ หาญช้าง
7/10/2557 EL683226607TH ศิริษา คงนาคพะเนา
7/10/2557 EL683226598TH อภิชญา จะรยะวิวัฒน์ (เกมส์)
7/10/2557 EL683226615TH วิมลศิริ วงษ์จนารัฐ (โอ๋)
7/10/2557 EL683226672TH ยุวเรศ เต็มบุญ
7/10/2557 EL683226624TH พิมพ์ชนก สินนอกธนารัตน์
7/10/2557 RH528642652TH สมพร ปึงเจริญ
7/10/2557 EL683226638TH ศรวรักษ์ ไหลแหวน
7/10/2557 EL683226641TH ชนิชา สุขตะ
7/10/2557 EL683226669TH บุษยา ทุ่งไทสง
7/10/2557 EL683226655TH คุณปาณิสรา ฤกษ์ยานี
7/10/2557 RH528642666TH สิริกาญจน์ ลีลาธนาฒย์
7/10/2557 RR080895141TH Fr Namkhang Kaewloima
7/10/2557 RR080895155TH Waraporn Mongpho
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน

วันที่ 8 ตุลาคม 2558

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
8/10/2557 EL683226730TH วิรดา พรหมมี
8/10/2557 EL683226709TH อนุสรา เสนทอง
8/10/2557 RH528642683TH นางโสภิส การแข็ง
8/10/2557 EL683226690TH ศิริลักษณ์ ไรท์
8/10/2557 EL683226726TH นงลักษณ์ ดวงดาว
8/10/2557 EL683226712TH คุณพลับพลึง ยวงทอง
8/10/2557 EL683226686TH คุณ วิษณุ โยมะบุตร
8/10/2557 RH528642670TH สุจิตรา ฉายปัญญา
8/10/2557 EL683226757TH ศศิสินี ใจยสิทธิ์
8/10/2557 EL683226743TH ภัทรานิษฐ์ พาคำ
8/10/2557 RH52864269TH อรทัย ตันกระโทก
8/10/2557 EL683226765TH กัญฐณา สีสุก
8/10/2557 EL683226814TH น.ส.วรัญญา จันตะดุลย์
8/10/2557 EL683226791TH คุณ จารุณี สีมาโสม
8/10/2557 EL683226828TH คุณ รุจิกาญจน์ ยาปัญ
8/10/2557 EL683226774TH อังคณา เงินกอบ
8/10/2557 EL683226805TH ภวดี ศรสุริยา
8/10/2557 EL683226788TH คุณ เรไร สิงห์คำป้อง
8/10/2557 RH528642706TH คุณฐิติยา เกษไชย
8/10/2557 RR080895169TH Phatcharin Ruggaber
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน

วันที่ 9 ตุลาคม 2558

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
9/10/2557 RH528642723TH คุณณภัทร นุ้ยมาตร
9/10/2557 RH528642710TH วนัสนันท์ สังสหชาติ
9/10/2557 EL683226859TH คุณจันทรัสม์ คังคา
9/10/2557 EL683226876TH คุณวสี ตุลวรรธนะ
9/10/2557 EL683226831TH คุณสมพร ปึงเจริญ
9/10/2557 EL683226862TH นางสาวนิรมล เลิศอำนาจกิจเสรี
9/10/2557 EL683226845TH วิไลรัตน์
9/10/2557 EL683226880TH อ้อย ทองม้วน
9/10/2557 RH528642768TH จิราภรณ์ ลิ้มอิ่ม
9/10/2557 EL683226916TH นิภาพร ชัยดลอุดม
9/10/2557 EL683226920TH สุรีย์พร อันทรินทร์
     
1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-7 จากทั้งหมด 7 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม219,657 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด106,398 ครั้ง
เปิดร้าน7 พ.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561กล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ

Reccommended Items

ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “vava shop” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก